Krien Clevis ©

Built with Berta.me

 1. Download de GApp – The Once and Future House:

 2. Of download de URL-code voor iPhone of voor Android

 3.  

  GApp: The Once and Future House

   

  Beeldend kunstenaar en onderzoeker Krien Clevis heeft, in het kader van haar promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden (promotiedatum 17 oktober 2013), een expositie samengesteld, getiteld The Once and Future House (Het huis dat zou zijn), waarbij zij gebruik maakt van diverse media op diverse locaties.

   

  Zij heeft een installatie gebouwd, getiteld Familiehuis/Halte -2, die geënt is op een klassiek atriumhuis, dat ontworpen is als ondergronds huis (op het tweede parkeerdek) ter hoogte van de Amsterdamse metrohalte Rokin in aanbouw, waarbij zij met het ruimte-/tijdsbegrip speelt, en toont wat in oude bodemlagen aangetroffen zou kunnen zijn. Zelfs de constructieschijf van de metro die het huis zou doorboren, werd gebouwd. Het is een spel met tijd en ruimte omgekeerd evenredig met de ontdekking van Pompeii nadat het in 79.n.Chr. onder een laag vulkaanas bedolven was. In Rome, Pompeii en Cerveteri heeft Clevis onderzoek gedaan naar het klassieke atriumhuis en naar Etruskische graftomben die een vergelijkbaar architectonisch grondprincipe kennen. Fellini liefhebbers zullen aanknopingspunten vinden met de film Roma (1972) en de aanleg van de metrolijn B in Rome. De installatie was bedoeld als een nieuw oud huis met kunst van deze tijd.

   

  De GApp is een virtuele ervaring in miniatuur op het beeldscherm van een iPhone of Smartphone. Voor de locatie Rokin is deze interactieve App ontwikkeld rondom de bouwwerkzaamheden van de metroschacht, die toegankelijk is voor een grote groep bezoekers, passanten, bewoners, toeristen die zich op het Rokin bewegen. In samenwerking met de Noord/Zuidlijn is 3D-animatiemateriaal vervaardigd dat zowel voor deze GApp als voor een 3D-animatiefilm gebruikt is. Al ‘gravend’ kunt u zich een weg banen naar het ondergrondse huis. In de Oude UB te Leiden is de belangrijkste kamer van het huis, Familiekamer/Halte -2, op ware grootte gebouwd. Daar is ook de mini-installatie, de maquette (1:10) van het complete huis te zien. Bezoekers van de expositie in Leiden kunnen zich door middel van een QR-code in verbinding stellen met de Noord/Zuidlijn.

  Techniek App: Chris van Aart (VU/2coolmonckeys), 3D-animatie: Jan van Staverden.

  Met dank aan Witteveen+Bos en Noord/Zuidlijn. © Krien Clevis 2013

   

   

  GApp: The Once and Future House

   

  Artist and researcher Krien Clevis has composed an exhibition, titled The Once and Future House as part of her promotion research at Leiden University (the defense of the thesis will take place on 17 October 2013) for which she used a number of media on different locations.

   

  She built an installation in the (underground) heart of Amsterdam, inspired by the classical atrium house, entitled: Family House/Stop -2, which was meant to be built on the second parking deck of the underground parking garage of the Noord/Zuidlijn (North/South line’s) Rokin metro station (under construction). The installation even includes the metro’s bored through wall disks. The house was meant to be ‘discovered’ by the metro line builders and the visitors, as being inversely proportional (in time) to the discovery of ancient Pompeii after it was covered with volcanic ashes. Clevis researched the classical atrium house in Rome, Pompeii and Cerveteri, and the Etruscan tombs with an equal architectonic design. Fellini devotees will find some clues to the film Roma (1972) and the building of the Metro Line B in Rome. The installation was conceived, in other words, to be a new ‘ancient’ house containing art from our current era.

   

  The GApp is a virtual experience in miniature on the touchscreen of an iPhone or Smartphone. For the location Rokin this interactive App has been developed referring to the construction works of the metro disks, available for a varied group of visitors, inhabitants and tourists wandering on the Rokin. In collaboration with the Noord/Zuidlijn these 3D materials have been made for both this GApp and the 3D animation. Digging with your fingers on the screen you can find your way to the underground house. In the former University Library Leiden the main room of the house, Family Room/Stop -2, has been built full size. There is also shown a scale model (1:10) of the complete house. Visitors of the Leiden exhibition may connect through a QR code with the Noord/Zuidlijn. (The exhibition runs from Friday 13 September to Friday 13 December 2013, Oude UB, Rapenburg 70, Leiden).

  Technique App: Chris van Aart (VU/2coolmonckeys), 3D-animation: Jan van Staverden.

  Many thanks to: Witteveen+Bos and Noord/Zuidlijn.

  © Krien Clevis 2013