Krien Clevis ©

Built with Berta.me

 1. .

  Krien Clevis is beeldend kunstenaar/curator/onderzoeker (PhD), en werkt aan long term projecten in Rome en Nederland. Voor haar proefschrift (LOCVS, 2013) deed zij onderzoek naar de notie en kwaliteit van ‘plaats’ met name in de kracht van verandering en confronteerde dit artistiek onderzoek met onder andere archeologische debatten over plaats. Haar onderzoek combineert historische/archeologische, artistieke en persoonlijke exploraties van locaties met als doel om aan de opgediepte gelaagde betekenis van plaatsen, een nieuwe, artistieke betekenis toe te voegen. In het kader van haar Postdoc heeft Clevis het concept ‘OVERGANGSZONE’ ontwikkeld (2016-2021), een interdisciplinair onderzoeksproject waar kunstenaars samenwerken met stakeholders en betrokken partijen in het ENCI-gebied in Maastricht in transformatie (http://overgangszone.nl/). In Rome deed zij jarenlang onderzoek naar de standpunten van historische beeldmakers op Mijl V en VI van de Via Appia Antica, dat onlangs uitmondde in het project REVISITED Via Appia (2022, Museum Het Valkhof, Nijmegen) in samenwerking met archeologen, 3D-dataspecialisten en -ontwikkelaars (https://revisited-via-appia.nl/). Vervolgens werkte zij als curator aan een nieuw onderzoeksproject aan de Via Appia: Exploded View, dat zij heeft ontwikkeld in samenwerking met het Interfacultaire Research Instituut CLUE+/VU en heeft uitgevoerd in Rome (2019) en Amsterdam (2022, Arti et Amiciae). In Leiden werkt zij momenteel aan een nieuw foto research-project ‘6 Leidse kerken in Transitie’, waar zij het veranderingsproces van zes Katholieke kerken volgt en fotografisch vastlegt. Krien Clevis is docent aan de Maastricht Institute of the Arts, waar zij Artistic Research doceert en de minor Artistic Research in Situ heeft ontwikkeld (ARiS: https://overgangszone.nl/artistic-research-in-situ/). Zij is vanaf 2023 adviseur van de Adviescommissie Beeldende Kunst en Cultureel Erfgoed van het Mondriaan Fonds.

             

   

   

  Krien Clevis is an artist/curator/researcher (PhD), and works on long term projects in Rome and the Netherlands. In her promotion research (LOCVS, 2013) she investigated the notion and quality of ‘place’– especially in the power of transition – and confronted this artistic research with archaeological debates about place. Her research combines historical/archaeological, artistic and personal exploration of locations, with the aim of adding new or alternative meaning to layered places. As part of her Postdoc she has developed the concept ‘TRANSITION ZONE’ (2016-2021), an interdisciplinary research project which focuses on artistic research in collaboration with stakeholders and involved parties at the ENCI-area in transformation (http://overgangszone.nl/). In Rome, she has studied the Via Appia Antica, focusing on the points of view of historical image-makers at Mile V and VI, which recently resulted in the project REVISITED Via Appia (2022, Museum Het Valkhof, Nijmegen), in collaboration with archaeologists, 3D-data-experts and -developers (https://revisited-via-appia.nl/). Following that, she has worked as a curator on a new interdisciplinary research project on the Via Appia: Exploded View, in collaboration with the Interfaculty Research Institute CLUE+/VU University Amsterdam, and has performed in Rome (2019) and Amsterdam (2022, Arti et Amicitiae). In Leiden she is currently working on a photo-reseach-project '6 Leiden Churches in Transition', where she follows the change process of six Catholic churches and captures them photographically. Krien Clevis is lecturer at the Faculty of the Arts, Maastricht, where she teaches Artistic Research and developed the minor Artistic Research in Situ (ARiS: https://overgangszone.nl/artistic-research-in-situ/). From 2023 she is an advisor of the committee Visual Arts and Cultural Heritage of the Mondriaan Fund.