Krien Clevis ©

Built with Berta.me

 1. .

  Krien Clevis is beeldend kunstenaar/curator/onderzoeker (PhD), en werkt aan long term projecten in Rome en Nederland. Voor haar proefschrift (LOCVS, 2013) deed zij onderzoek naar de notie en kwaliteit van ‘plaats’ met name in de kracht van verandering en confronteerde dit artistiek onderzoek met onder andere archeologische debatten over plaats. Haar onderzoek combineert historische/archeologische, artistieke en persoonlijke exploraties van locaties met als doel om aan de opgediepte gelaagde betekenis van plaatsen, een nieuwe, artistieke betekenis toe te voegen. In het kader van haar Postdoc heeft Clevis het concept ‘OVERGANGSZONE’ ontwikkeld (vanaf 2016), een interdisciplinair onderzoeksproject waar kunstenaars samenwerken met stakeholders en betrokken partijen in het ENCI-gebied in Maastricht in transformatie (http://overgangszone.nl/). In Rome deed zij jarenlang onderzoek naar de standpunten van historische beeldmakers op Mijl V en VI van de Via Appia Antica, dat onlangs uitmondde in het project Via Appia Revisited (2020) en wordt Revisited in samenwerking met archeologen, dataspecialisten en 3D-vormgevers in 2022. Recentelijk werkt zij als curator aan een nieuw onderzoeks-project aan de Via Appia: Exploded View, dat zij heeft ontwikkeld in samen-werking met het Interfacultaire Research Instituut CLUE+/VU en uitvoert met Romeinse (2019) en Amsterdamse partners in 2021(https://www.explodedview.net/). In Leiden werkt zij momenteel aan een nieuw foto research-project ‘Zes Leidse kerken in transitie’, waar zij het veranderingsproces van zes Katholieke kerken volgt en fotografisch vastlegt. Krien Clevis is docent aan de Maastricht Institute of the Arts, waar zij Artistic Research doceert.

             

   

   

  Krien Clevis is an artist/curator/researcher (PhD), and works on long term projects in Rome and the Netherlands. In her promotion research (LOCVS, 2013) she investigated the notion and quality of ‘place’– especially in the power of transition – and confronted this artistic research with archaeological debates about place. Her research combines historical/ archaeological, artistic and personal exploration of locations, with the aim of adding new or alternative meaning to layered places. As part of her Postdoc she has developed the concept ‘TRANSITION ZONE’ (from 2016), an interdisciplinary research project which focuses on artistic research in collaboration with stakeholders and involved parties at the ENCI-area in transformation (http://overgangszone.nl/). In Rome, she has studied the Via Appia Antica, focusing on the points of view of historical image-makers at Mile V and VI, which recently resulted in the Via Appia Revisited project (2020), and will be Revisited in collaboration with archaeologists, data-experts and 3D-designers in 2022. Currently she is working as a curator on a new interdisciplinary research project on the Via Appia: Exploded View, in collaboration with the Interfaculty Research Institute CLUE+/VU University Amsterdam, and performs with Roman (2019) and Dutch parties in 2021 (https://www.explodedview.net/). In Leiden she is currently working on a photo-reseach-project 'Six Leiden churches in transition', where she follows the change process of six Catholic churches and captures them photographically. Krien Clevis is lecturer at the Faculty of the Arts, Maastricht, where she teaches Artistic Research.