Krien Clevis ©

Built with Berta.me

 1. .

  Krien Clevis is beeldend kunstenaar/curator/onderzoeker (PhD), en werkt aan long term projecten in Rome en Nederland. Voor haar proefschrift (LOCVS, 2013) deed zij onderzoek naar de notie en kwaliteit van ‘plaats’ met name in de kracht van verandering en confronteerde dit artistiek onderzoek met onder andere archeologische debatten over plaats. Haar onderzoek combineert historische/archeologische, artistieke en persoonlijke exploraties van locaties met als doel om aan de opgediepte gelaagde betekenis van plaatsen, een nieuwe, artistieke betekenis toe te voegen. In het kader van haar Postdoc heeft Clevis het concept ‘OVERGANGSZONE’ ontwikkeld (2016-2021), een interdisciplinair onderzoeksproject waar kunstenaars samenwerken met stakeholders en betrokken partijen in het ENCI-gebied in Maastricht in transformatie (http://overgangszone.nl/). In Rome deed zij jarenlang onderzoek naar de standpunten van historische beeldmakers op Mijl V en VI van de Via Appia Antica, dat recentelijk uitmondde in het project REVISITED Via Appia (2022, Museum Het Valkhof, Nijmegen) in samenwerking met archeologen, 3D-dataspecialisten en -ontwikkelaars (https://revisited-via-appia.nl/). Vervolgens werkte zij als curator aan een nieuw onderzoeksproject aan de Via Appia: Exploded View, dat zij heeft ontwikkeld in samenwerking met het Interfacultaire Research Instituut CLUE+/VU en heeft uitgevoerd in Rome (2019) en Amsterdam (2022, Arti et Amiciae). In Leiden werkt zij momenteel aan een nieuw foto research-project ‘6 Leidse kerken in Transitie’, waar zij het veranderingsproces van zes Katholieke kerken volgt en fotografisch vastlegt. Krien Clevis is docent aan de Maastricht Institute of the Arts, waar zij Artistic Research doceert en de minor Artistic Research in Situ heeft ontwikkeld (ARiS: https://overgangszone.nl/artistic-research-in-situ/). Zij is vanaf 2023 adviseur van de Adviescommissie Beeldende Kunst en Cultureel Erfgoed van het Mondriaan Fonds.

             

   

   

  Krien Clevis is an artist/researcher/curator (PhD), having long term changes as a central theme in her work. She did so for projects in Rome and the Netherlands. In her PhD research (LOCVS, 2013), she investigated the notion and quality of ‘place’– especially in the power of transition – and has confronted this artistic research with archaeological debates about place. Her research combines historical, archaeological, artistic and personal exploration of locations, with the aim of adding new or alternative meaning to these layered places. After her PhD she developed the concept ‘TRANSITION ZONE’ (2016-2021) which is an inter-disciplinary research project that focuses on artistic research in collaboration with various stakeholders (http://overgangszone.nl/). For this she focused at the ENCI-area – an old limestone quarry near to the city of Maastricht – that is not in use anymore and undergoes a transformation. In Rome, she focused at the Via Appia Antica where she looked to the viewpoints of historical image-makers at miles V and VI. This resulted in the project REVISITED Via Appia (2022, Museum Het Valkhof, Nijmegen) where she collaborated with archaeologists, 3D-data experts and software developers (https://revisited-via-appia.nl/). Furthermore, she has worked as a curator on a new interdisciplinary research project on the Via Appia: Exploded View, in collaboration with the Interfaculty Research Institute CLUE+/ Vrije Universiteit Amsterdam, and has performed in Rome (2019) and Amsterdam (2022, Arti et Amicitiae). In Leiden she is currently working on a photo-research-project '6 Leiden Churches in Transition', where she follows the change process of six Catholic churches and captures them photographically. Krien Clevis is involved as an advisor of the committee Visual Arts and Cultural Heritage of the Mondriaan Fund. Finally, she is lecturer Artistic Research at the Maastricht Institute of Arts and developed a minor Artistic Research in Situ (ARiS: https://overgangszone.nl/artistic-research-in-situ/).