Krien Clevis ©

Built with Berta.me

  1.  

     

  2. Dr. Krien Clevis promoveerde op het proefschrift LOCVS. Herinnering en vergankelijkheid in de verbeelding van plaats: van Italische domus naar artistiek environment; een studie over plaats in relatie tot herinnering en vergankelijkheid (Amsterdam: Jan de Jong/De Buitenkant, 2013, ISBN: 978 94 90913 38 0), en maakte de daarbij horende expositie The Once & Future House. In haar proefschrift deed zij onderzoek naar de notie en kwaliteit van ‘plaats’ en confronteerde en besmette dit artistiek onderzoek met onder andere archeologische debatten over plaats. Het onderzoek richtte zich op plaatsen van betekenis en als kunstenaar creëert zij nieuwe plaatsen van betekenis. Thema’s als genius loci, palimpsest en lieux de mémoire zijn leidraad voor haar onderzoek, die in een doorgaande tijdslijn elkaar opvolgen, overschrijven en een nieuwe plaats innemen, als een proces van continue verandering.

    .

    .

    Krien Clevis earned a PhD by writing a dissertation, entitled LOCVS. Memory and Transience in the Representation of Place: From Italic Domus to Artistic Environment (Amsterdam: Jan de Jong/De Buitenkant, 2013, ISBN: 978 94 90913 38 0), and realised the accompanying exhibition The Once & Future House. This PhD project was devoted to artistic research of the notion of quality of ‘place’, through a consideration of archaeological and other debates on place and study of the physical and qualitative features of place, especially in historical sites. Major concepts in her research are genius loci, palimpsest and lieux de mémoire. By combining artistic, historical/archaeological and personal exploration of locations, she aims to add new meanings to the multi-layered dimension of places.