Krien Clevis ©

Built with Berta.me

 1. .

  .

  EXPLODED VIEW. Kunst en onderzoek naar gelaagde landschappen in transitie

  .

  In Exploded View worden landschappen in transitie onderzocht door makers en denkers met het doel ze te ontsluiten, ze zichtbaar en ervaarbaar te maken door alle lagen van betekenissen en herinneringen, als een ‘exploded view’. Het project richt zich op het Parco Regionale dell'Appia Antica in Rome en Amstelpark in Amsterdam. Doel is onderzoek te doen naar de veranderende claims en perspectieven op het erfgoed van de parken in urbane context. Het project brengt kunstenaars, designers, stakeholders, architecten e.a. academici bijeen om nieuwe betekenissen aan de parken toe te kennen en met het publiek ze te activeren voor de toekomst. Website: www.explodedview.com (under construction)

  .

  Exploded View is een artistiek onderzoeksproject waarin stedelijke landschappen in transitie onderzocht worden. Het project richt zich op twee heel verschillende, doch ook aan elkaar gerelateerde, erfgoed parken in twee hoofdsteden van Europa: het Parco Regionale dell’Appia Antica in Rome en het Amstelpark in Amsterdam. Het doel is om onderzoek te doen naar de veranderende claims en perspectieven op het erfgoed en landschap van de parken. Exploded View nodigt kunstenaars en designers uit om artistiek onderzoek te doen naar en werk te ontwikkelen voor deze specifieke landschappen, met het doel de parken te ontsluiten, ze zichtbaar en ervaarbaar te maken door alle lagen van betekenissen en herinneringen, als een ‘exploded view’. Het project brengt kunstenaars, designers, (landschaps-)architecten, erfgoeddeskundigen e.a. academici, studenten en stakeholders bijeen om nieuwe betekenissen aan het park toe te kennen, en samen met het publiek, het park te activeren voor de toekomst.

  Terwijl de Via Appia al eeuwenlang bestudeerd wordt door archeologen, architecten en kunstenaars, planologen, ecologen en andere experts, en er een enorm bibliotheek gewijd is aan de conservatie van het verleden en het gebruik ervan in het heden, is de uitdaging om nieuwe visies te ontwikkelen waarin de veranderlijke temporele en ruimtelijke gelaagdheid van dit park in de context van een snel uitdijende hedendaagse stad centraal staat. Voor een laat 20ste-eeuws park als het Amstelpark, dat (nog) niet het onderwerp van onderzoek is, waar een groot gebrek blijkt aan visie en focus op haar specifieke geschiedenis, verschijningsvorm en de relatie met de veranderende stad, is de uitdaging het benoemen van dit stedelijke landschap als erfgoed om vandaaruit tot nieuwe visies op dit park te komen die haar specifieke aard en geschiedenis als uitgangspunt nemen. Exploded View wil een dialoog tot stand brengen tussen de twee parken door kunstenaars en academici te vragen na te denken over en geïnspireerd te raken door de kennisuitwisseling tussen de twee parken.

  .

  .

  EXPLODE VIEW. Art and Research on Layered Landscapes in Transition

  .

  In Exploded View landscapes in transition will be investigated by makers and thinkers with the aim to unlock them, make them visible and experienceable through all layers of meanings and memories, as in an ‘exploded view’. The project focuses on the Appian Park in Rome and the Amstelpark in Amsterdam. The aim is to do research of changing claims and perspectives on the heritage of the parks in urban context. The project brings artists, designers, stakeholders, architects a.o. scholars together in a joint effort to add new meanings to the parks, and in participation with the public, to activate them for the future. Website: www.explodedview.com (under construction)       

  .

  Exploded View is an artistic research project investigating landscapes of transition. The project focuses on two very different yet also related heritage parks in two capitals of Europe, the Parco Regionale dell’Appia Antica in Rome and the Amstelpark in Amsterdam. The aim is to do research of changing claims and perspectives on the heritage and the landscape of the two parks. Exploded View invites artists and designers to conduct artistic research in these specific landscapes, to unlock the landscapes, make them visible and ‘experienceable’ through all layers of meanings and memories, as in an ‘exploded view’. Important aim is that both artists, designers and scholars, students and stakeholders collaborate in a joint effort to add new meanings to the parks, and in participation with the public, to activate the parks for the future.         

  While the Via Appia has been studied for centuries by archaeologists, architects and artists, urban planners, ecologists and other experts, and an enormous library is dedicated to the preservation and study of its past and its use in the present, the challenge is to develop new visions in which the temporal and spatial layers of this park in the context of an ever expanding modern city becomes the focus. For a late 20th century park as the Amstelpark, which is not (yet) the focus of research, and where there is a lack of vision and focus on her specific history and relationship to the surrounding city, the challenge is in conceptualizing this specific landscape as heritage to develop a contemporary and vital new vision on this park starting from her specific character and history. Exploded View aims to create a dialogue between the two parks, by calling on artists and academics to reflect on and get inspired by this interplay.

   

 2. .

  .

  Coordination:   

  Amsterdam:                                                                                                                                                                                 * Interfaculty research institute CLUE /VU University Amsterdam: Prof. Gert-Jan Burgers (VU-Chair in Mediterranean archaeology and heritage/director CLUE ), dr. Krien Clevis (affiliated researcher, and artist/curator for the Appian Park), Prof. Hans Renes (VU-Historical Geographer/Chair in Heritage Studies), Daniela de Paulis (independent artist/researcher in IT/NL),                               

  * Zone2Source, Amstelpark, Amsterdam: Alice Smits (director/curator for the Amstelpark),                                                          

  * in collaboration with the Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE), Amsterdam/ Amersfoort: Dr. Bill Wei (Senior conservation scientist),      

  Rome:    

  * Sapienza University Rome: Prof. Arch. Alessandra Capuano (Chair in Architectural and Urban Design)                                * Parco Regionale dell’Appia Antica, Roma: Caterina Rossetti (archaeologist), Francesca Mazzà (P.R.), Simona Messina (architect), a.o.,                                                                                                               

  * in collaboration with the Accademia di Belli Arti Roma: prof. Dario Evola (Chair in Aesthetics and coordinator of Cultural Heritage).