Krien Clevis ©

Built with Berta.me

 1. Zes Leidse kerken in transitie


 2. Krien Clevis: Hartebrugkerk, 2019

 3.  

  Een fotografisch onderzoek naar het proces van behoud, gebruik en herbestemming 

  Parochiebestuur Leiden en Krien Clevis (2018-2024)

  .

  In Leiden staan zes katholieke kerken aan de vooravond van een belangrijk transformatieproces. Ze zijn onder- hevig aan restauraties, groot onderhoud, een andere inrichting of aanvulling op een meer functioneel gebruik, en als alles is bekeken, zou een noodzakelijke sluiting van een gebouw aan de orde kunnen komen. Dit impliceert niet alleen een bouwkundige verandering, maar is een wezenlijk, fundamenteel, sociaalmaatschappelijk en emotioneel proces, die de kerken, maar vooral de gemeenschap rondom doorlopen.

   “Het parochiebestuur in Leiden heeft mij benaderd om dit veranderingsproces van de zes kerken de komende jaren te volgen en fotografisch vast te leggen. Het is een proces met een lange adem, waarvan men nu nog niet weet wanneer en hoe het eindigt. Dit sluit prima aan bij mijn manier van werken, waarbij ik door middel van foto- grafie – digitaal en analoog – probeer in te spelen op zowel specifieke als onvoorspelbare momenten. Zowel actief in de wandelgang, als geconcentreerd op specifieke momenten probeer ik de processen van overgang te volgen. De levenscycli van de kerken (inclusief de huidige status, de eventuele voorziene sluiting, leegstand, en revitalisering) wil ik in een serie foto’s vastleggen. Ik ben geïnteresseerd in dit transformatieproces dat door de tijd zijn sporen zal achterlaten, en vraag mij af in hoeverre de ‘ziel’ van de kerk, ondanks of zelfs door alle veranderingen in de tijd, bewaard blijft of wellicht een nieuwe kwaliteit van de plaats prijsgeeft.”

  Met het vastleggen van dit proces probeert Krien Clevis een bijdrage te leveren aan het ceremoniële verwerkings- traject van de kerken en parochies in Leiden. In die zin hopen wij dat het fotoproject een belangrijk ‘eeuwig’ document voor de veranderende toekomst kan betekenen, met de zes kerken in Leiden als pilot. Het fotografisch onderzoek loopt tenminste tot en met 2024, en is in een aantal stadia ingedeeld.

 4. Krien Clevis, Lodewijk kerk, 2018

 5. Lux Perpetua6 Katholieke kerken bij kaarslicht

  .
  Stadium I

  van het fotoproject van Krien Clevis i.s.m. het Parochiebestuur HH. Petrus & Paulus, Leiden

  .
  De Antonius-, Hartebrug-, Joseph-, Lodewijk-, Petruskerk, de Maria Middelares en Begraafplaats Zijlpoort, Leiden.
  Weekend Aller Heiligen en Allerzielen 1, 2, 3 november 2019, tijdens de landelijke manifestatie ‘Kunst & Kerk’, RCE, Amersfoort

 6. Krien Clevis, Hartebrug kerk, making-off  'kaarslicht'-foto, september 2019

 7. Lux Perpetua en ‘Kunst & Kerk’: De Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE: Programma Toekomst Religieus Erfgoed) organiseert in de maand november 2019 een zevental ‘culturele interventies’, die in even zoveel steden in Nederland plaatsvinden. In het project ‘Kunst & Kerk’ gaan kunstenaars op zoek naar verschillende betekenislagen van kerk- gebouwen, naar onderdelen van die identiteit, en vertalen dat in verschillende kunstdisciplines, waar- onder schilderkunst, installaties, video, theater, muziek en fotografie. Leiden is één van de zeven steden, en het fotoproject van Krien Clevis i.s.m. het Parochiebestuur HH. Petrus & Paulus is één van de producenten die bijdragen aan de landelijke manifestatie.

  .

  In het weekend van Allerheiligen en Allerzielen, resp. op 1, 2 en 3 november, zullen de zes kerken alle kaarsen ontsteken, symbool voor verrijzenis van de doden, maar ook voor nieuw leven (van de kerken). Tijdens het weekend zijn afwisselend een aantal kerken ’s middags opengesteld. Zo kan het publiek ze in kaarsverlichting beleven en ook zelf een kaarsje opsteken. Daarnaast kunnen bezoekers in iedere deelnemende kerk de reeds eerder gemaakte ‘kaarslicht’-foto’s van Clevis het project bewonderen. De manifestatie laat tevens het proces en de ontwikkeling zien: gedurende het weekend en daarna zal Krien Clevis een groepsfoto maken van direct betrokkenen van de kerken, zoals de locatieraad, beheercommissie, pastoraal werkers en kosters, etc. tegen het decor van de brandende kaarsen. Zo dragen zowel direct betrokkenen als publiek bij aan ‘het eeuwige licht’.

  .

  De manifestatie ‘Kunst & Kerk’ vormt een belangrijke startup van het fotoproject Zes Leidse Kerken in Transitie, waarbij Krien Clevis gedurende een vijftal jaren het transformatieproces van zes Leidse kerken volgt en fotografisch vastlegt. Het fotografisch onderzoek loopt tenminste tot en met 2024, en is door het Mondriaan Fonds en aanvullende subsidies zoals Fonds 1818 en de Gemeente Leiden voor een groot deel mogelijk gemaakt. Dit eerste stadium is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

  .

  Zie hier de manifestatie: https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/nieuws/aftrap-nationaal-project-%E2%80%98kerk-en-kunst%E2%80%99-leiden-%E2%80%98de-camera-werpt-nieuw-licht-op-een-bekende

 8. Krien Clevis, Petruskerk, 1 novemner 2019

 9. Krien Clevis, gemeenschap Maria Middelares, 1 november 2019

 10. Krien Clevis, gemeenschap Hartebrug kerk, 2 november 2019

 11. Zie hier het artikel van Joost de Wal: Krien Clevis. Kerkgebouw en fotografie. In gesprek met de kunstenaar, die de transformatie van Leidse kerken registreert in haar ‘gestolde’ foto’s. Een proces van behoud en hervorming. https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/artikelen/kerk-en-kunst-fotokunstenaar-krien-clevis