Built with Berta.me

 1. .

  Krien Clevis onderzoekt de notie en kwaliteit van ‘plaats’ en de manier waarop deze verbonden zijn met begrippen als herinnering, vergankelijkheid en transitie. Zij wil weten hoe een plaats in de loop van de geschiedenis betekenis heeft gekregen door veranderingen in tijd, ruimte en sociaal gebruik. Clevis heeft onderzoek gedaan naar de fysieke en kwalitatieve eigenschappen van plaats, vooral op plekken die historische betekenis hebben. In Rome en omgeving deed zij onderzoek naar klassieke woonhuizen en antieke graftomben, waarmee zij de overgangsgebieden opzocht van de wereld van de levenden en die van de doden. Niet alleen in ruimte, maar ook in tijd. Een vervolgonderzoek – in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit in Amsterdam en het Koninklijk Nederlands Instituut Rome – richtte zich op de historische standpunten en verschillende perspectieven van architecten, archeologen en kunstenaars op Mijl V en VI van de Via Appia Antica. Haar onderzoek combineert historische/archeologische, artistieke en persoonlijke exploraties van locaties met als doel om aan de aldus opgediepte gelaagde betekenis van plaatsen, een nieuwe, artistieke betekenis toe te voegen.

   

  In het kader van haar Postdoc aan het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten van de Arts Faculty Maastricht heeft Clevis het concept ‘OVERGANGSZONE’ ontwikkeld. Dat concept ligt in het verlengde van haar promotieonderzoek. De plaatsen die zij onderzocht zijn plaatsen in verandering, getekend door tijd- en ruimte-aspecten, die voortdurend overschreven worden, als een proces van continue verandering. Hierin past het ENCI-gebied, dat de laatste jaren een enorm transformatieproces doormaakt, per uitstek. De methode van onderzoek die Clevis nu ruim een jaar met een team van 12 jonge veelbelovende kunstenaars toepast is artistiek onderzoek. Dat doen de kunstenaars samen met partners en partijen die betrokken zijn bij het transformatieproces van het ENCI-gebied. Dit leidde op 3 september jl. tot een grootse MID-manifestatie in de ENCI-groeve, waarbij de kunstenaars hun state of the art en hun samenwerking tot dusver in situ toonden. Clevis doceert tevens Artistic Research aan de Fine Arts department van de Arts Faculty Maastricht.

   

  Dr. Krien Clevis promoveerde op het proefschrift LOCVS. Herinnering en vergankelijkheid in de verbeelding van plaats: van Italische domus naar artistiek environment; een studie over plaats in relatie tot herinnering en vergankelijkheid (Amsterdam: Jan de Jong/De Buitenkant, 2013, ISBN: 978 94 90913 38 0), en maakte de daarbij horende expositie The Once and Future House. In haar proefschrift deed zij onderzoek naar de notie en kwaliteit van ‘plaats’ en confronteerde en besmette dit artistiek onderzoek met onder andere archeologische debatten over plaats. Het onderzoek richtte zich op plaatsen van betekenis en als kunstenaar creëert zij nieuwe plaatsen van betekenis. Thema’s als genius loci, palimpsest en lieux de mémoire zijn leidraad voor haar onderzoek, die in een doorgaande tijdslijn elkaar opvolgen, overschrijven en een nieuwe plaats innemen, als een proces van continue verandering. 

   

  Krien Clevis has been active as an artist, researcher and curator. As a lecturer in the Arts Faculty Maastricht, she teaches Artistic Research in the Fine Arts department. She is involved in a post-doc project at the Lectureship Autonomy and Public Sphere in the Arts at the same faculty. Here she developped an artistic research project, TRANSITION ZONE, where young artists, in collaboration with stakeholders of the transformation process the ENCI-area, do research in this area. In Rome she has performed research on the Via Appia Antica, in collaboration with archaeological researchers from Radboud University Nijmegen, VU University Amsterdam and the Royal Dutch Institute in Rome.

     

  She earned a PhD by writing a dissertation, entitled LOCVS. Memory and Transience in the Representation of Place: From Italic Domus to Artistic Environment (Amsterdam: Jan de Jong/De Buitenkant, 2013, ISBN: 978 94 90913 38 0). This PhD project was devoted to artistic research of the notion and quality of ‘place’, through a consideration of archaeological and other debates on place and study of the physical and qualitative features of place, especially in historical sites. As an artist she creates new places of meaning: places caught within a dynamics of change and subject to being overwritten all the time. Major concepts in her research are genius loci, palimpsest and lieux de mémoire. By combining artistic, historical/archaeological and personal exploration of locations, she aims to add new meanings to the multi-layered dimension of places.