Krien Clevis ©

Built with Berta.me

  1. .

    Krien Clevis is beeldend kunstenaar/curator/onderzoeker (PhD). Zij is docent aan de Maastricht academy Fine Arts and Design (MaFAD), waar zij Artistic Research doceert aan de afdeling Fine Arts (BA en MA). In het kader van haar Postdoc aan het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK) van de Faculty of the Arts Maastricht heeft Clevis het concept ‘OVERGANGSZONE’ ontwikkeld, waarbij het ENCI-gebied in transformatie onderwerp van onderzoek is. Dat concept ligt in het verlengde van haar promotieonderzoek. In haar proefschrift LOCVS (2013) deed zij onderzoek naar de notie en kwaliteit van ‘plaats’ en confronteerde en besmette dit artistiek onderzoek met onder andere archeologische debatten over plaats. Haar onderzoek combineert historische/archeologische, artistieke en persoonlijke exploraties van locaties met als doel om aan de aldus opgediepte gelaagde betekenis van plaatsen, een nieuwe, artistieke betekenis toe te voegen. In Rome deed zij onderzoek naar historische standpunten van architecten, archeologen, fotografen en kunstenaars op Mijl V en VI van de Via Appia Antica. Onlangs werkt zij aan een nieuw onderzoekproject in Rome ‘Exploded View’, dat zij ontwikkelde in samenwerking met het Interfacultaire Research Instituut CLUE+/VU, waar zij als als geaffilieerd onderzoeker aan verbonden is.

     

     

    Krien Clevis is an artist/curator/researcher (PhD). She is lecturer at the Faculty of the Arts, Maastricht, where she teaches Artistic Research at the Fine Arts department (BA and MA). Recently, she has developed the concept ‘TRANSITION ZONE’ as part of her Postdoc at the Lectoraat Art, Autonomy and Public Sphere (AOK) of the Arts Faculty in Maastricht, with the ENCI-area in transformation as a topic for research. This concept is an extension of her promotion research. In her thesis LOCVS (2013) she investigated the notion and quality of ‘place’, and confronted and contaminated this artistic research with archaeological debates about place. Her research combines historical/archaeological, artistic and personal exploration of locations, with the aim of adding new or alternative meaning to layered places. In Rome she has performed research on the Via Appia Antica to the historical points of view of archaeologists, architects, photographers and artists at Mile V and VI. Currently she is working on a new research project in Rome ‘Exploded View’ in collaboration with the Interfaculty Research Institute CLUE+/VU University Amsterdam, where she works as an affiliated researcher.