Krien Clevis ©

Built with Berta.me

  1. .

    Krien Clevis is beeldend kunstenaar/curator/onderzoeker (PhD), en werkt aan long term projecten in Rome en Nederland. In haar promotieonderzoek (LOCVS, 2013) deed zij onderzoek naar de notie en kwaliteit van ‘plaats’ met name in de kracht van verandering en confronteerde dit artistiek onderzoek met onder andere archeologische debatten over plaats. Haar onderzoek combineert historische/archeologische, artistieke en persoonlijke exploraties van locaties met als doel om aan de opgediepte gelaagde betekenis van plaatsen, een nieuwe, artistieke betekenis toe te voegen. In het kader van haar Postdoc aan het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK) van de Faculty of the Arts Maastricht heeft Clevis het concept ‘OVERGANGSZONE’ (vanaf 2016) ontwikkeld, waarbij het ENCI-gebied in transformatie onderwerp van onderzoek is. In Rome deed zij vele jaren onderzoek naar historische standpunten van architecten, archeologen, fotografen en kunstenaars op Mijl V en VI van de Via Appia Antica, dat onlangs uitmondde in het project Via Appia Revisited. Recentelijk werkt zij aan een onderzoekproject in Rome Exploded View, dat zij ontwikkelde in samenwerking met het Interfacultaire Research Instituut CLUE+/VU, en uitvoert met Italiaanse en Nederlandse partners. In Leiden werkt zij momenteel aan een nieuw foto research-project ‘Zes Leidse kerken in transitie’, waar zij het veranderingsproces van zes Katholieke kerken volgt en fotografisch vastlegt. Krien Clevis is docent aan de Kunstacademie Maastricht, waar zij Artistic Research doceert aan de afdeling Fine Arts.

     

     

    Krien Clevis is an artist/curator/researcher (PhD), and works on long term projects in Rome and the Netherlands. In her research (LOCVS, 2013) she investigated the notion and quality of ‘place’– especially in the power of transition – and confronted this artistic research with archaeological debates about place. Her research combines historical/archaeological, artistic and personal exploration of locations, with the aim of adding new or alternative meaning to layered places. As part of her Postdoc she has developed the concept ‘TRANSITION ZONE’ (from 2016) at the Lectoraat Art, Autonomy and Public Sphere (AOK) of the Arts Faculty in Maastricht, with the ENCI-area in transformation as a topic for research. In Rome she has performed research on the Via Appia Antica to the historical points of view of archaeologists, architects, photographers and artists at Mile V and VI, that recently resulted in the project Via Appia Revisited. Currently she is working on a research project in Rome Exploded View in collaboration with the Interfaculty Research Institute CLUE+/VU University Amsterdam, and performs with Italian and Dutch parties. In Leiden she is currently working on a new photo-reseachproject 'Six Leiden churches in transition', where she follows the change process of six Catholic churches and captures them photographically. Krien Clevis is lecturer at the Faculty of the Arts, Maastricht, where she teaches Artistic Research at the Fine Arts department.