Built with Berta.me

 1. OPLEIDINGEN

  1979 – 1984        Academie Beeldende Kunsten, 1e Graad tekenen/ kunstgeschiedenis, Maastricht (19-6-1984)

  1984 – 1986        Jan van Eyck Academie, postinitiële instelling, schilderen, Maastricht (19-6-1986)

  2001 – 2002        Management Culturele Instellingen (MCI), postacademische éénjarige opleiding, Centrum voor

                              Kunst & Media Management, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

  2009 – 2013        PhD promotietraject aan de Academie der Kunsten, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit  

                              Leiden, www.phdarts.eu

  2013                    Promotie 17 oktober, Academiegebouw, Leiden (i.c.m. de tentoonstelling/installatie The Once and

                              Future House in de Oude Universiteitsbibliotheek (Oude UB), Leiden)

   

  WERKZAAMHEDEN

  2018 - 2019        Curator/senior researcher/projectleider (concept, projectorganisatie) long term interdisciplinair

                             kunst- en onderzoeksproject Exploded View, i.s.m. CLUE+ (Research Institute for Cultural,

                             Cognition, History and Heritage of Vrije University (VU) Amsterdam en de Parco Regionale

                             dell’Appia Antica, Roma, en Zone2Source, Amstelpark, Amsterdam. Kunstenaars doen in

                             samenwerking met wetenschappers, studenten en stakeholders onderzoek naar de veranderende

                             perceptie van de Via Appia Antica en het cultureel erfgoed. Tegelijkertijd vindt een vergelijkbaar

                             onderzoek plaats in het Amstelpark binnen de urbane context van de Zuidas, Amsterdam.

                             Start Pilot 20 – 29 maart, Rome, april/mei Amstelpark, Amsterdam

  2016 - 2018        Curator/senior researcher (concept, projectorganisatie, artistieke begeleiding) interdisciplinair kunst- en

                             onderzoekproject 'OVERGANGSZONE', i.s.m. Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied

                             (SOME), Natuurhistorisch Museum/Centre Ceramique en het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de

                             Kunsten (AOK), Maastricht. Het ENCI-gebied in transformatie als plaats en onderwerp voor onderzoek

                             door kunstenaars i.s.m. met belangenpartijen binnen SOME; www.overgangszone.nl

                             MID-manifestatie 3 september 2017: gezamenlijk publieksmoment in en om de ENCI-groeve

                             ArtLab 5 februari-5 maart 2018: Artists in Residence periode en publieksmomenten in het Natuurhistorisch

                             Museum, Maastricht (NHMM)

  2017                   Curator/projectleider tentoonstelling ‘PIONEERS’, parallelproject van                     

                             ‘OVERGANGSZONE’, Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) i.s.m. het Provinciehuis en de

                             Van Eyck Academie, Maastricht. Thematentoonstelling over de fascinatie voor ontdekken en opgraven

                             i.k.v. het EAA-congres. www.overgangszone.nl/pioneers/

  2016 - heden      Docent Artistic Research MAFA POLIS, Maastricht Academy of Fine Arts & Design (MaFAD)

  2015 - 2016        Postdoc binnen het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK), Arts Faculty

                              Maastricht, Zuyd Hogeschool

  2014                    Curator/organisator/moderator congres Foreign artists in Rome. The international discourse of the

                              Prix de Rome, past and present, i.o.v. het Mondriaan Fonds en i.s.m. het Nederlands Instituut Rome

                              (KNIR) en de Nederlandse Ambassade Rome. Congres r.o. de comeback van de Nederlandse ‘Prix de

                              Rome’ in Rome, i.r.t. het internationale discours van kunst en onderzoek in de buitenlandse residenties/

                              instituten in Rome, KNIR, 16 december

  vanaf   2013        Kunstenaar/onderzoeker/curator PhD

  2008 – heden       Docent Artistic Research BAFA, MaFAD, Maastricht

  2007 – 2009        Curator/organisator interdisciplinair kunstproject Ophelia. Sehnsucht, melancholie en

                              doodsverlangen. Museum voor Moderne Kunst Arnhem (MMKA) en culturele instellingen Arnhem en

                              Nijmegen. Tentoonstelling met 25 internationale kunstenaars, congres en manifestatie (interdisciplinair

                              programma op het gebied van dans, theater, literatuur en wetenschap) met de figuur Ophelia als

                              uitgangspunt van onderzoek en nieuw werk. www.ophelia.nl

  2005 – 2008        Curator/researcher/projectleider interdisciplinair kunst & wetenschap project CO-OPs. Interterritoriale

                              verkenningen in kunst en wetenschap, i.o.v. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

                              (NWO), Den Haag. Interdisciplinair onderzoeksproject, waarin duo’s kunstenaars en wetenschappers

                              intensief samenwerken en gezamenlijk gezocht werd naar nieuwe verschijningsvormen tussen kunst en

                              wetenschap. Publieksmoment in diverse ‘laboratoria’ in Nederland (bijv. Observatorium, Utrecht, F.C.

                              Donders Centre, Nijmegen) + MID-manifestatie in BAK en de ‘Sonnenborgh’/ Universiteits

                              museum i.s.m. het Centraal Museum te Utrecht maart t/m eind juni 2007.

                              Eindpresentatie in Scheltema, Centrum voor Actuele Kunst van Stedelijk Museum De Lakenhal,

                              Leiden 29 november 2007 t/m 20 januari 2008. www.co-ops.nl