Built with Berta.me

 1. PRIJSVRAGEN, SUBSIDIES en SPONSORING

  2017                    Stichting Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Kanunnik Salden Fonds, Prins Bernard

                              Cultuurfonds, Provincie Limburg voor de tentoonstelling ‘PIONEERS’

  2016                    -Mondriaan Fonds, Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, Prins Bernhard Cultuurfonds,

                              Stichting Brand Cultuurfonds voor het interdisciplinair kunst- en onderzoeksproject

                              'OVERGANGSZONE'

                              -Mondriaan Fonds (Opdrachtgeverschap) voor de foto-opdracht Zes Leidse kerken in transitie

  2015                    Stichting Fonds Catharine van Tussenbroek en Radboud Universiteit Nijmegen voor onderzoek aan de

                              Via Appia, Rome: ’Mapping the Via Appia/Art’

  2014                    -Tweede prijs ‘Van Woudenberg Dissertatieprijs’, Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) voor

                              de beste dissertatie binnen Italische Studies

                              -Postdocbeurs KNIR voor studieverblijf i.k.v. ‘Mapping the Via Appia’

  2013                    -Prins Bernhard Cultuurfonds, Cultuurfonds Leiden, Stichting tot Steun Koninklijke Academie

                              Beeldende Kunsten Den Haag (KABK), Academy of Creative and Performing Art (ACPA) voor het

                              tentoonstellingsproject The Once and Future House, Oude UB, Leiden

                              -sponsoring KLM en subsidie Nederlandse Ambassade Rome voor realisatie foto-installatie op de

                              Porticus Aemilia, Testaccio, Rome

  2012                    -Basisstipendium Mondriaan Fonds

                              -Promotiebeurs KNIR voor studieverblijf i.k.v. PhD

  2011                    Promotiebeurs KNIR voor studieverblijf, i.k.v. PhD

  2010                    Promotiebeurs KNIR voor studieverblijf, i.k.v. PhD

  2009                    Promotiebeurs KNIR voor studieverblijf, i.k.v. PhD

  2008 – 2012        Stimuleringssubsidie ‘FondsLive’, voor het PhD project, Fonds BKVB, Amsterdam

  2008                    -Bekroning Boek CO-OPs als één van de 33 best verzorgde boeken 2008, Stedelijk Museum, Amsterdam

                              -Mondriaan Stichting, Gemeente Arnhem, Prins Bernhard Cultuurfonds, SNS Reaal Fonds

                              voor het tentoonstellingsproject Ophelia. Sehnsucht, melancholie en doodsverlangen,

                              MMKA en culturele instellingen, Arnhem