Built with Berta.me

 1. AANVERWANTE  ACTIVITEITEN

   

  Docentschappen e.a.

  2017 – 2018         Gastdocent Crash Course Challenging Eternity. Heritage, Urbanistic Interventions and the

                               City of Rome, CLUE+/VU Amsterdam/Rome, januari – april

  2016 - 2017         Docent Artistic Research MAFA POLIS, Academy of Fine Arts & Design (MaFAD), Maastricht

  2016                     Lezing aan de Accademia di Belli Arti di Roma In the Footsteps of Piranesi (prof. D. Evola), 18

                               februari

  2015 - heden        Lid kenniskring binnen het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK) van Ruth

                               Benschop, Hogeschool Zuyd & Universiteit Maastricht,

                               http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/autonomie-en-openbaarheid-in-de-kunsten

  2014                     Gastdocent Master Algemene Cultuurwetenschappen (VU Amsterdam)

  2013 – 2014         Gastdocent iArts (nieuwe interdisciplinaire opleiding Kunst & Wetenschap), Maastricht

  2012 – 2014         Gastdocent Universiteit Maastricht, Master Cultuurwetenschappen

  2011 – 2012         Artistiek mentor MA Artistic Research, Universiteit Maastricht, Cultuurwetenschappen

  2011                     -Depicting Fear, presentatie in het kader van het Rietveld Studium Generale festival ‘Give me a brain’,

                               curator Patricia Pisters, Rietveld Academie, 31 maart

                               -Concept en organisatie Symposium ‘Kunst, geld & mecenaat. Stinkt dat?’ in het kader van de

                               projectweek ‘Beroepspraktijk en verder’, uit hoofde van docent Artistic Research (ABKM), 24 november

  2009                     Lezing in het kader van de inaugurale reden van Peter Peters, lector Hogeschool Zuyd, Ainsi, Maastricht,

                               15 april

  2008 – 2011         Lid kenniskring binnen het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK) van Peter Peters,

                               Hogeschool Zuyd & Universiteit Maastricht

  2008 – 2012         Start en ontwikkeling hernieuwd programma Artistic Research Bachelor, ABKM i.s.m. Ruth Benschop,

                               lid Kenniskring lectoraat ‘Autonomie en Openbaarheid’, Maastricht

  Vanaf  2008          Docent Artistic Research BaFA, Academy of Fine Arts & Design, Maastricht

  2007 – 2008          Lid Kenniskring binnen het Lectoraat van Janneke Wesseling, Koninklijke Academie (KABK), Den Haag

                                & Faculteit der Kunsten, Leiden

 2. Commissie en Adviseurschap

  Vanaf  2017       CLUE+ Affiliated researcher, Research Institute for Culture, Cognition, History

                             and Heritage, VU Amsterdam

  2014 – heden        Jury lid Peer Review voor de Journal for Artistic Research (JAR), een international online magazine

                                voor Artistic Research

  2011 – 2012          -Commissielid Professionele Kunsten Provincie Noord-Brabant, Brabants Kenniscentrum voor Kunst en

                                Cultuur (BKKC), Tilburg

                                -Commissielid Programmering Hedendaagse Kunst en Vormgeving, Mondriaan Fonds, Amsterdam

  2010 – 2011          ‘Brainstorm’, lid van de denktank rondom ‘neuroesthetics’, samenwerking neuro-wetenschappen en

                                kunst, o.l.v. Patricia Pisters, UVA, Amsterdam

  2009 – 2011          Commissielid Stimuleringssubsidies ‘FondsLive’, Fonds Beeldende Kunst Vormgeving en Bouwkunst

                                (BKVB), Amsterdam

  2007 – 2008          Lid Question Center, samenwerking van de Mondriaanstichting en Koninklijke Nederlandse Academie

                                van Wetenschappen (KNAW)

  2004 – 2009          Commissielid Buitenland ateliers, Project Studio Rome, Fonds BKVB, Amsterdam

 3. Conferenties en Workshops

  2017                     -Presentatie en deelname TRANSITION ZONE / Between Heritage, Art and the Local Community,

                                ‘23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists’ (EAA-conference, 30 augustus –

                                3 september), sessie 419 Experimental Heritage, 1 september, MECC, Maastricht

                               -Presentatie en deelname TRANSITION ZONE, conferentie Participatory Practices in Arts

                                and Heritage, MACCH (Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage)

                                Maastricht, 17 en 18 maart

                                https://www.maastrichtuniversity.nl/events/participatory-practices-arts-and-heritage-0

  2016                      -Presentatie en deelname Symposium 'Doctoring the Evidence', over de praktijken van gepromoveerde

                                kunstenaars in Practice Based Research in Europese context. Studenthotel 'Catwalk', Den Haag, 23 juni

                                -Presentatie van het project 'OVERGANGSZONE', op het ntionaal archeologisch congres

                                'Reuvensdagen', Heerlen, 3 en 4 november

  2015                      Presentatie In the Footsteps of Piranesi, en deelname Symposium ‘Etnography and Artistic Research’,

                                Brussels Arts Platform, Schools of Arts of Erasmus University College, RITCS & KCB, Royal Flemish

                                Academy of Belgium for Science and the Arts, Brussel, 12 November

  2014                      -Presentatie Post Artistic Research, aan het RITS, Erasmus Hogeschool Brussel/Onderzoek, 10 maart

                                -Presentatie promotieonderzoek, met de focus op hoe kunstenaars interveniëren in urban desruptions,

                                zoals bijv. de aanleg van een metrolijn. Presentatie op Symposium ‘Global Cities and Practices of

                                Interruption', London, Senate House (Queen Mary University of London), 22 en 23 mei (i.s.m.

                                Ginette Verstraete, Prof.dr. Algemene Cultuurwetenschappen, VU, Amsterdam)

  2013                      -Presentatie Towards a final place? op de LUCAS Graduate Conference ‘Death. The Cultural Meaning

                                of the End of Life’, 24 en 25 januari, Universiteit Leiden

                                -Presentatie Artistic Research and the question of thinking through disciplines (of art, science and

                                society), op de Sound/Thinking Conference, Universiteit Frankfurt

                                -Lezing op Symposium Zichtlijnen: Hoe kunst publiek maakt, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in

                                de Kunsten (AOK) van Zuyd Hogeschool, september 2013

  2012                      -Presentatie op conferentie ‘Experimental Crossings’, tweedaagse conferentie over interdisciplinaire

                                kruisverbanden vanuit de kunsten, Lectoraat voor Autonomie en Openbaarheid Hogeschool Zuyd,

                                Conservatorium Maastricht, 10 en 11 februari

                                -Presentatie conferentie ‘Artistic Research Catalogue’ (ARC), Koninklijke Academie (KABK), Den

                                Haag, 1 en 2 maart

                                -Workshop en presentatie met Hans Aarsman en Lino Hellings, Koninklijke Academie (KABK), Den

                                Haag, 22 en 23 maart

                                -Presentatie op Colloquium PhD Arts, Koninklijke Academie (KABK), Den Haag, 15 juni

  2011                      -Seminar en presentatie met Bart Verschaffel in het kader van de PhD, Koninklijke Academie (KABK),

                                Den Haag, 28 januari

                                -Deelname en presentatie driedaagse workshop met Roy Villevoy, Renzo Martens e.a. in het kader van de

                                PhD, Koninklijke Academie (KABK), Den Haag, 23 t/m 25 maart

                                -Deelname aan Doctoraat Seminar IVOK te Gent, 6 mei

                                -Presentatie op symposium ‘Stendhal’ in het kader van Artistic Research, UVA, Amsterdam 23 mei

                                -Deelname slotcongres NWO: Transformaties in Kunst en Cultuur:‘Congres Cultuur & Markt’,

                                Scheltema Complex, Leiden, 26 mei

                                -Colloquium PhD Arts, Koninklijke Academie (KABK), Den Haag, 30 juni

  2010                      -Presentatie op conferentie ‘Can art be demonstrated?’, tweedaagse internationale conferentie over

                                artistiek onderzoek en de PhD in beeldende kunst en vormgeving, in het kader van de PhD Arts en

                                IVOK, Koninklijke Academie (KABK), Den Haag, 5 en 6 februari

                                -Presentatie op ‘3rd International Deleuze Studies Conference’, Amsterdam School for Cultural

                                Analysis (ASCA), Centre for the Humanities at Utrecht University (CfH), 12 tot 14 juli

                                -Deelname conferentie ‘Artful Encounters’, tweedaagse conferentie over Etnografie en Artistic

                                Research, Lectoraat voor Autonomie en Openbaarheid Hogeschool Zuyd, Visual Knowledge Studio

                                Amsterdam, Maastricht, 18 en 19 november

  2009                      -Workshop en presentatie met Anne-Mie van Kerkhoven in het kader van PhD Arts en IVOK,

                                Hogeschool voor de Kunsten St. Lucas, Brussel, 23 en 24 februari

                                -Seminar en presentatie met Jaap Guldemond in het kader van de PhD, Koninklijke Academie (KABK),

                                Den Haag, 25 maart

                                -Workshop en presentatie met Amar Kanwar in het kader van de PhD, Scheltema, Leiden, 16 en 17 april

                                -Deelname conferentie ‘Loose Heads’, Academia Belgica en Koninklijk Nederlands Instituut, Rome,

                                21 en 22 september

                                -Seminar en presentatie met Hans Op de Beeck in het kader van de PhD Arts en IVOK, studio Hans Op

                                de Beeck, Anderlecht-Brussel, 18 november

                                -Deelname seminar Ann de Meester, Koninklijke Academie (KABK), Den Haag, 16 december

  2008                      -Deelname conferentie ‘Derde Dag van het Artistiek Onderzoek’, Associatie K.U. Leuven,

                                Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Sint-Lucas Beeldende Kunst, Gent, 22 mei

                                -Deelname driedaagse workshop ‘Can You See What I Know?’, The Virtual Knowledge Studio (VKS)

                                van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), Westergasfabriek, Amsterdam,

                                24 tot 26 september

 4. Lezingen

  2017                      -De plaats van de kunst en de kunst van de plaats. Lezing Museum Valkhof, Nijmegen, 17

                                februari                          

                                -Presentatie van het kunst- en onderzoeksproject ‘OVERGANGSZONE’ in het kader van het

                                transformatieproces van het ENCI-gebied, met D. Rademacher en M. Davidse, Bureau Europa,

                                Maastricht, 19 januari

  2016                      In the Footsteps of Piranesi. Lezing i.k.v. lezingenreeks 'Sensibilia - Embodiment 2016', o.l.v. Prof.dr.

                                Tonino Griffero, Universita di Roma 'Tor Vergata', Museo Andersen, Rome, 28 oktober

  2014                      LOCVS. Herinnering en vergankelijkheid in de verbeelding van plaats. Van Italische domus naar

                                artistiek environment. Lezing voor ‘Valuas Open Courses’, Venlo, 13 februari (‘Rome in Venlo: de

                                kunsten’ (met Eric Moormann, hoogleraar klassieke archeologie Radboud Universiteit Nijmegen (RUN)

  2013                      -Ti ricordi la Porticus Aemilia? Lezing over de foto-opdracht in Testaccio in relatie tot het

                                promotieonderzoek en de betekenis van hedendaagse kunst in de samenleving, Koninklijk Nederlands

                                Instituut Rome (KNIR) en het Mondriaanfonds, Rome, 31 januari

                                -LOCVS. De verbeelding van plaats in relatie tot herinnering, vergankelijkheid en transitie. Referaat

                                over het proefschrift en promoveren in de kunsten aan het KNIR, 20 november

  2012                      -Levende Dodenstraat. Impressies van vergankelijk Cerveteri. Lezing  n.a.v. gelijknamige foto-installatie

                                als sluitstuk van de tentoonstelling ‘Etrusken’. Allard Pierson Museum, Amsterdam, 15 februari

                                -Locus Amoenus. Over de ideale plaats. Lezing voor NEST, Den Haag, 31 mei

                                -Ti Ricordi la Porticus Aemilia. Presentatie van de foto-opdracht bij de opgraving Porticus Aemilia

                                (Testaccio) in het kader van de workshop ‘Challenging Testaccio. Urban landscape, history of a roman

                                rione’, Koninklijk Nederlands Instituut Rome, 11 oktober

  2011                      Levende Dodenstraat. Impressies van vergankelijk Cerveteri. Lezing  n.a.v. gelijknamige foto-installatie

                                in het kader van de ‘Unione’ (opening van het Academisch jaar van de buitenlandse instituten in Rome),

                                20 oktober

  2010                      Lezing over de Gedachteniskapel, in de betekenis van gecreëerde plaats als thuis voor de dode. Kerk van

                                de Friezen, Rome, 14 april

  2009                      -Lezing in het kader van ‘Parallellepipeda’, symposium over de samenwerking tussen kunst en

                                wetenschap, STUK, Leuven, 12 februari

                                -Voordracht Stichting Vrienden Nederlands Instituut te Rome, i.k.v. Jaardag georganiseerd binnen het

                                Ophelia-project, MMKA, Arnhem, 28 februari

                                -Voordracht Congres Ophelia. Muze inter disciplines. Hotel het Haarhuis, Arnhem, 3 april

  2008                      -Koudwatervrees, voordracht in het kader van het lectoraat van J. Wesseling, Koninklijke Academie

                                (KABK), Den Haag

                                -Lezing over kunst in relatie tot de medische wereld en faculteit, UMC St. Radboud, Nijmegen