Krien Clevis ©

Built with Berta.me

 1. PRIJSVRAGEN, SUBSIDIES en SPONSORING

  2021                    Mondriaan Fonds (Erfgoed, Archeologie en Kunst), Prins Bernhard Cultuurfonds, Pauwhof Fonds en

                              Gilles Hondius Fonds voor de interactieve tentoonstelling + webapplicatie REVISITED Via Appia in

                              Museum Het Valkhof, Nijmegen, 29 januari – 19 april 2022

  2020                    Mondriaan Fonds (Projectinvestering Kunstenaar en Bemiddelaar)                                                        

  2019 - 2020         Mondriaan Fonds (Opdrachtgeverschap), Nederlandse Ambassade Rome en Prins Bernhard Cultuur

                              Fonds (NH) voor de tentoonstelling van artistieke producten voortkomende uit het interdisciplinair

                              onderzoeksproject Exploded View, resp. in Amsterdam (Arti et Amicitiae) en Rome (Ex-Cartiera Latina)

  2018                    -Mondriaan Fonds (Internationale Samenwerking Erfgoedinstellingen), Amsterdams Fonds voor de

                              Kunsten, Stadsdeel Zuid, Prins Bernhard Cultuurfonds-Noord Holland voor het interdisciplinair

                              onderzoeksproject Exploded View

                              -Fonds 1818 en Gemeente Leiden voor de foto-opdracht Zes Leidse kerken in transitie

                              -Prins Bernhard Cultuur Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunsten en Stichting Stokroos voor het

                              interdisciplinair tentoonstellingsproject Via Appia Revisited; Tijdreizen over de Eeuwige Snelweg |

                              Time Travel along the Eternal Highway, Allard Pierson museum, Amsterdam

  2017                    -Stichting Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Kanunnik Salden Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds (L)

                              Provincie Limburg voor de tentoonstelling ‘PIONEERS’

                              -Mondriaan Fonds (Opdrachtgeverschap) voor de foto-opdracht Zes Leidse kerken in transitie

  2016                    -Mondriaan Fonds, Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, Prins Bernhard Cultuurfonds (L),

                              Stichting Brand Cultuurfonds voor het interdisciplinair kunst- en onderzoeksproject

                              'OVERGANGSZONE'

  2015                    Stichting Fonds Catharine van Tussenbroek en Radboud Universiteit Nijmegen voor onderzoek aan de

                              Via Appia, Rome: ’Mapping the Via Appia/Art’

  2014                    -Tweede prijs ‘Van Woudenberg Dissertatieprijs’, Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) voor

                              de beste dissertatie binnen Italische Studies

                              -Postdocbeurs KNIR voor studieverblijf i.k.v. ‘Mapping the Via Appia’

  2013                    -Prins Bernhard Cultuurfonds (ZH), Cultuurfonds Leiden, Stichting tot Steun Koninklijke Academie

                              Beeldende Kunsten Den Haag (KABK), Academy of Creative and Performing Art (ACPA) voor het

                              tentoonstellingsproject The Once and Future House, Oude UB, Leiden

                              -sponsoring KLM en subsidie Nederlandse Ambassade Rome voor realisatie foto-installatie op de

                              Porticus Aemilia, Testaccio, Rome

  2012                    -Basisstipendium Mondriaan Fonds

                              -Promotiebeurs KNIR voor studieverblijf i.k.v. PhD

  2011                    Promotiebeurs KNIR voor studieverblijf, i.k.v. PhD

  2010                    Promotiebeurs KNIR voor studieverblijf, i.k.v. PhD

  2009                    Promotiebeurs KNIR voor studieverblijf, i.k.v. PhD

  2008 – 2012        Stimuleringssubsidie ‘FondsLive’, voor het PhD project, Fonds BKVB, Amsterdam

  2008                    -Bekroning Boek CO-OPs als één van de 33 best verzorgde boeken 2008, Stedelijk Museum, Amsterdam

                              -Mondriaan Stichting, Gemeente Arnhem, Prins Bernhard Cultuurfonds, SNS Reaal Fonds

                              voor het tentoonstellingsproject Ophelia. Sehnsucht, melancholie en doodsverlangen,

                              MMKA en culturele instellingen, Arnhem