Krien Clevis ©

Built with Berta.me

 1. CURATORSCHAP e.a. WERKZAAMHEDEN

  2018 – 2022        Curator/senior researcher/projectleider (concept, projectorganisatie, verantwoordelijk voor het

                              onderzoek in Rome) interdisciplinair onderzoeksproject Exploded View, i.s.m. CLUE+/VU

                              (Research Institute for Cultural, Cognition, History and Heritage of Vrije Universiteit), de

                              Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de presentatie-instellingen Arti et Amicitiae te

                              Amsterdam, en in Rome: het Parco Regionale dell’Appia Antica, de Accademia di Belle Arti di

                              Roma en het Museo Arte Contemporanea Roma (MACRO).     

                              In Exploded View worden landschappen in transitie onderzocht door makers en denkers met het

                              doel ze te ontsluiten, ze zichtbaar en ervaarbaar te maken door alle lagen van betekenissen en

                              herinneringen, als een ‘exploded view’. Het project richt zich op het Via Appia Park in Rome en

                              anderzijds het Amstelpark in Amsterdam. Doel is onderzoek te doen naar de verschillende claims

                              en perspectieven op het erfgoed van de parken in veranderende urbane context. Het project

                              brengt kunstenaars, designers, stakeholders, architecten e.a. academici en studenten bijeen om

                              nieuwe betekenissen aan de parken toe te kennen en met het publiek ze te activeren voor de

                              toekomst.1

                              Final: Exploded View, tentoonstelling Arti et Amicitiae, Amsterdam: 25 februari – 28 maart

                              2022, gepaard met een tweetal symposia aan de VU (25 februari) en UVA (25 maart)

                              https://www.arti.nl/tentoonstelling/exploded-view/

                              (oorspronkelijke datum: 23 april – 31 mei 2020)

                              Archief: Pilot 20 – 29 maart 2018, Rome, april, mei Amstelpark, afgesloten met een Mini-

                              symposium op de VU, Amsterdam, 9 mei 2018. Research periode Rome: oktober 2018 – mei

                              2019. Diverse expertmeetings met studenten van de Accademia di Belle Arti di Roma, november

                              2018, afgesloten met een Symposium op 17 april 2019 in de Ex-Cartiera van de Ente Parco,

                              Rome.

                              Tentoonstelling Exploded View-Via Appia-park: Ex-Cartiera, Rome: 15 november – 1 december,

                              i.s.m. het Museo Arte Contemporanea Roma (MACRO): 14 november (pre-opening) en 21, 22,

                              26 en 29 november: speciale filmvertoningen, en 18-28 november (workshop) i.s.m. studenten

                              van de Accademia di Belle Arti di Roma en de Kunstacademie Maastricht.

  2016 – heden      Curator/senior researcher/projectleider (concept, projectorganisatie, artistieke leiding) meerjarig

                              interdisciplinair onderzoeksproject ‘OVERGANSZONE’, i.s.m. Stichting Ontwikkelings-

                              maatschappij ENCI-gebied (SOME), Natuurhistorisch Museum Maastricht (NHMM)/

                              Centre Céramique (CC) en (ontwikkeld als resultaat van de Postdoc aan) het Lectoraat

                              Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK), Maastricht

                              Het ENCI-gebied in transformatie als plaats en onderwerp voor onderzoek door kunstenaars

                              i.s.m. met belangenpartijen binnen SOME. http://overgangszone.nl/ 2

                              Finale slotmanifestatie: Festival of Imagination: 18 september 2021: Filmfestival in de ENCI-

                              groeve, bestaande uit historische filmbeelden van de ENCI en haar werknemers en nieuwe film-

                              producties van ‘OVERGANGSZONE’-kunstenaars (J. Vossebeld, L. Vergozisi, E. Hermans,

                              E. Kersten, M. Sentler en S. Weins). Met een optreden van het ENCI-koor

                              (oorspronkelijke datum: 20 juni 2020).

                              Archief: MID-manifestatie 3 september 2017: gezamenlijk publieksmoment in en om de ENCI-

                              groeve

                              ArtLab 5 februari-5 maart 2018: Artists in Residence periode en publieksmomenten in het Natuur

                              Historisch Museum, Maastricht. http://nhmmaastricht.nl/ 

                              Museumnacht 13 april 2018: Finissage van het ArtLab in het NHMM, met medewerking van

                              studenten Fine Arts, Maastricht Academy of Fine Arts & Design (MaFAD)

                              Kunstboek presentatie 28 juni 2019: Presentatie kist met 18 riso-drukken en tekst van Gladys

                              Zeevaarders & Sophie Johns, als resultaat van hun samenwerking met John Jagt (paleontoloog en

                              conservator NHMM), tijdens de Akte van Samenwerkingsovereenkomst SOME & NHMM/CC &

                              Universiteit Maastricht (UM) & Natuurmonumenten (NM).

  2017                    Curator/projectleider tentoonstelling ‘PIONEERS’, parallelproject van ‘OVERGANGSZONE’,

                              Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) i.s.m. het Provinciehuis en de Jan van Eyck

                              Academie, Maastricht.

                              Thematentoonstelling over de fascinatie voor ontdekken en opgraven i.k.v. het EAA-congres.

                              http://overgangszone.nl/pioneers/

  2015 – 2016        Postdoc binnen het Lectoraat AOK, Arts Faculty Maastricht, Zuyd Hogeschool

  2014                    Curator/organisator/moderator congres Foreign artists in Rome. The international discourse of

                              the Prix de Rome, past and present, i.o.v. het Mondriaan Fonds en i.s.m. het Nederlands

                              Instituut Rome (KNIR) en de Nederlandse Ambassade Rome.

                              Congres r.o. de comeback van de Nederlandse ‘Prix de Rome’ in Rome, i.r.t. het internationale

                              discours van kunst en onderzoek in de buitenlandse residenties/instituten in Rome, KNIR, 16

                              december

  2007 – 2009        Curator/projectleider interdisciplinair en kunstproject Ophelia. Sehnsucht, melancholie en

                              Doodsverlangen. Museum voor Moderne Kunst Arnhem (MMKA) en culturele instellingen

                              Arnhem en Nijmegen.

                              Tentoonstelling met 25 internationale kunstenaars, congres en manifestatie (interdisciplinair

                              programma op het gebied van dans, theater, literatuur en wetenschap) met de figuur Ophelia als

                              uitgangspunt van onderzoek binnen een aantal subthema’s zoals: onschuld en lust/sublimatie van

                              de natuur/dreiging van de natuur/liefde en dood/schoonheid en dood/sublimatie van de dood.

  2007                    Concept en projectorganisatie Verborgen Vrouwen, tentoonstellingsproject in Museum ‘Ons’

                              Lieve Heer op Solder’, Museum Amstelkring, Amsterdam, n.a.v. het boek Lives of the

                              Anchoresses: The Rise of the Urban Trecluse in Medieval Europe’, Anneke Mulder-Bakker over

                              kluizenaressen in de Middeleeuwen.3

  2005 – 2008        Curator/researcher/projectleider interdisciplinair kunst & wetenschap project CO-OPs.

                              Interterritoriale verkenningen in kunst en wetenschap, i.o.v. Nederlandse Organisatie voor

                              Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Den Haag.

                              Interdisciplinair onderzoeksproject, waarin duo’s kunstenaars en wetenschappers intensief

                              samenwerken en gezamenlijk gezocht werd naar nieuwe verschijningsvormen tussen kunst en

                              wetenschap.

                              Publieksmomenten in diverse ‘laboratoria’ in Nederland (bijv. Observatorium, Utrecht, F.C.

                              Donders Centre, Nijmegen) + MID-manifestatie in BAK en de ‘Sonnenborgh’/

                              Universiteitsmuseum i.s.m. het Centraal Museum te Utrecht maart t/m eind juni 2007

                              Eindpresentatie in Scheltema, Centrum voor Actuele Kunst van Stedelijk Museum De Lakenhal,
                              Leiden, 29 november 2007 t/m 20 januari 2008. 4

  2001 – 2006        Voorzitter Commissie Basissubsidies, Fonds voor Beeldende Kunsten,

                              Vormgeving en Bouwkunst (Fonds BKVB), Amsterdam

  2005                    Curator The past feeds the future, 10 jaar Sandberg Instituut Vrije Vormgeving, installaties van 25

                              deelnemers op diverse plaatsen in het Museum ‘Ons’ Lieve Heer op Solder’, Museum

                              Amstelkring, Amsterdam. I.s.m. Marjan Unger (voormalig directeur Sandberg Vrije Vormgeving)

  2003 – 2005        Curator Nederland voor project ‘Gemine Muse 2004’: jonge kunstenaars in confrontatie met

                              oude kunst verspreid over een 20-tal Italiaanse musea. Organisatie ‘Big Torino’, Turijn; Italië

  2002 – 2004        Concept en projectorganisatie Het Eeuwige Lichaam, tentoonstelling en manifestatie i.s.m. het

                              KNIR, in het kader van haar eeuwfeest, en verder i.s.m. met de Deutsche Akademie in Rom 

                              ‘Villa Massimo’, ‘Istituto Italiano per i Paesi Bassi’, Amsterdam, Universiteitsmuseum en

                              museum Catharijneconvent, Utrecht.

                              Door middel van de collectie van het Catharijneconvent is een samenwerking bewerkstelligd

                              tussen 12 beeldend kunstenaars en 11 wetenschappers uit Nederland, Duitsland en Italië. 5

  .

  .

  1. In samenwerking met Gert-Jan Burgers (hoogleraar Erfgoed studies VU/directeur CLUE+), Bill Wei (dr. Senior conservatiewetenschapper, Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), Amsterdam/Amersfoort, Caterina Rossetti (archeoloog van) en Francesca Mazzà (hoofd comminicatie van het Parco Regionale dell’Appia Antica), Dario Evola (professor Aesthetics and coordinator of Cultural Heritage, Accademia di Belle Arti Roma), en Daniela de Paulis (onafhankelijk artist/ researcher).

  2. In samenwerking met Peter Mergelsberg (directeur Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied(SOME)) en de partners Natuur Historisch Museum (NHMM), Centre Céramique (CC), Universiteit Maastricht (Science Program) en Natuurmonumenten

  3. Samenwerkingsproject met Anneke Mulder-Bakker (historica middeleeuwse geschiedenis RUG en Leiden) en Judikje Kiers, directeur Amsterdam Museum, voormalig directeur Museum ‘Ons’ Lieve Heer op Solder’, Museum Amstelkring, Amsterdam

  4. In samenwerking met Rob Zwijnenberg (hoogleraar in de kunstgeschiedenis in relatie tot de ontwikkeling van natuurwetenschap en technologie aan de universiteiten Leiden en Maastricht) en Kitty Zijlmans (hoogleraar kunstgeschiedenis van de Nieuwste Tijd, Universiteit Leiden)

  5. Samenwerkingsproject met Catrien Santing (hoogleraar middeleeuwse geschiedenis, RUG)