Krien Clevis ©

Built with Berta.me

 1. CURATORSCHAP e.a. WERKZAAMHEDEN

  2018 – 2021        Curator/senior researcher/projectleider (concept, projectorganisatie) interdisciplinair onderzoeksproject

                              Exploded View, i.s.m. CLUE+/VU (Research Institute for Cultural, Cognition, History and Heritage of

                              Vrije Universiteit, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en de presentatie-instellingen Arti et Amicitiae,

                              het Allard Pierson Museum en Zone2Source (Amstelpark) te Amsterdam, en in Rome: het Parco

                              Regionale dell’Appia Antica, de Accademia di Belle Arti di Roma en het Museo Arte Contemporanea

                              Roma (MACRO).              

                              In Exploded View worden landschappen in transitie onderzocht door makers en denkers met het doel ze te

                              ontsluiten, ze zichtbaar en ervaarbaar te maken door alle lagen van betekenissen en herinneringen, als een

                              ‘exploded view’. Het project richt zich op het Via Appia Park in Rome en Amstelpark in Amsterdam. Doel

                              is onderzoek te doen naar de verschillende claims en perspectieven op het erfgoed van de parken in

                              veranderende urbane context. Het project brengt kunstenaars, designers, stakeholders, architecten e.a.

                              academici en studenten bijeen om nieuwe betekenissen aan de parken toe te kennen en met het publiek ze

                              te activeren voor de toekomst.https://www.explodedview.net/

                              Verwacht: Exploded View, tentoonstelling Arti et Amicitiae, Amsterdam: 5 maart – 5 april 2021 (O.V.),

                              gepaard met een tweetal symposia (oorspronkelijke datum: 23 april – 31 mei, gepaard met een publieks-

                              manifestatie in het Allard Pierson museum, 6 – 20 mei 2020)

                              Archief: Pilot 20 – 29 maart 2018, Rome, april, mei Amstelpark, afgesloten met een Mini-symposium op

                              de VU, Amsterdam, 9 mei 2018.

                              Research periode Rome: oktober 2018 – mei 2019. Diverse expertmeetings met studenten van de

                              Accademia di Belle Arti di Roma, november 2018.

                              Afgesloten met een Symposium op 17 april 2019 in de Ex-Cartiera van de Ente Parco, Rome.

                              Research periode Amsterdam: april – oktober 2019. Diverse expertmeetings i.s.m. B. Wei (RCE) in het

                              Amstelpark. Afgesloten met een tweedaagse publieksactiviteit op 28 en 29 september 2019.

                              Tentoonstelling Exploded View-Via Appia-park: Ex-Cartiera, Rome: 15 november – 1 december, i.s.m.

                              het Museo Arte Contemporanea Roma (MACRO): 14 november (pre-opening) en 21, 22, 26 en 29

                              november: speciale filmvertoningen, en 18-28 november (workshop) i.s.m. studenten van de Accademia

                              di Belle Arti di Roma en de Kunstacademie Maastricht.

  2016 – heden      Curator/senior researcher/projectleider (concept, projectorganisatie, artistieke leiding) meerjarig

                              interdisciplinair onderzoeksproject ‘OVERGANSZONE’, i.s.m. Stichting Ontwikkelings-maatschappij

                              ENCI-gebied (SOME), Natuurhistorisch Museum Maastricht (NHMM)/Centre Céramique (CC) en

                              (ontwikkeld als resultaat van de Postdoc aan) het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten

                              (AOK), Maastricht

                              Het ENCI-gebied in transformatie als plaats en onderwerp voor onderzoek door kunstenaars i.s.m. met

                              belangenpartijen binnen SOME; http://overgangszone.nl/ 2

                              Verwacht: Festival of Imagination-ENCI: 10 april 2021: Oude historische filmbeelden van ENCI-

                              werknemers en nieuwe filmproducties van ‘OVERGANGSZONE’-kunstenaars (J. Vossebeld,

                              L. Vergozosi, E. Hermans, E. Kersten, M. Sentler en S. Weins). Met een optreden van het ENCI-koor

                              (oorspronkelijke datum 21 juni 2020, verplaatst naar 17 oktober 2020, gecanceld wegens aanscherping

                              Covid-19 maatregelen).

                              Archief: MID-manifestatie 3 september 2017: gezamenlijk publieksmoment in en om de ENCI-groeve

                              ArtLab 5 februari-5 maart 2018: Artists in Residence periode en publieksmomenten in het Natuur

                              Historisch Museum, Maastricht; http://nhmmaastricht.nl/ 

                              Museumnacht 13 april 2018: Finissage van het ArtLab in het NHMM, met medewerking van studenten

                              Fine Arts, Maastricht Academy of Fine Arts & Design (MaFAD)

                              Kunstboek presentatie 28 juni 2019: Presentatie kist met 18 riso-drukken en tekst van Gladys Zeevaarders

                              & Sophie Johns, als resultaat van hun samenwerking met John Jagt (paleontoloog en conservator NHMM),

                              tijdens de Akte van Samenwerkingsovereenkomst SOME & NHMM/CC & Universiteit Maastricht (UM)

                              & Natuurmonumenten (NM).

  2017                    Curator/projectleider tentoonstelling ‘PIONEERS’, parallelproject van ‘OVERGANGSZONE’, Regionaal

                              Historisch Centrum Limburg (RHCL) i.s.m. het Provinciehuis en de Van Eyck Academie, Maastricht.

                              Thematentoonstelling over de fascinatie voor ontdekken en opgraven i.k.v. het EAA-congres.

                              http://overgangszone.nl/pioneers/

  2015 – 2016        Postdoc binnen het Lectoraat AOK, Arts Faculty Maastricht, Zuyd Hogeschool

  2014                    Curator/organisator/moderator congres Foreign artists in Rome. The international discourse of the Prix de

                              Rome, past and present, i.o.v. het Mondriaan Fonds en i.s.m. het Nederlands Instituut Rome (KNIR) en de

                              Nederlandse Ambassade Rome. Congres r.o. de comeback van de Nederlandse ‘Prix de Rome’ in Rome,

                              i.r.t. het internationale discours van kunst en onderzoek in de buitenlandse residenties/instituten in Rome,

                              KNIR, 16 december

  2007 – 2009        Curator/projectleider interdisciplinair en kunstproject Ophelia. Sehnsucht, melancholie en

                              Doodsverlangen. Museum voor Moderne Kunst Arnhem (MMKA) en culturele instellingen Arnhem en

                              Nijmegen. Tentoonstelling met 25 internationale kunstenaars, congres en manifestatie (interdisciplinair

                              programma op het gebied van dans, theater, literatuur en wetenschap) met de figuur Ophelia als

                              uitgangspunt van onderzoek binnen een aantal subthema’s zoals: onschuld en lust/sublimatie van de

                              natuur/dreiging van de natuur/liefde en dood/schoonheid en dood/sublimatie van de dood. www.ophelia.nl

  2007                    Concept en projectorganisatie Verborgen Vrouwen, tentoonstellingsproject in Museum ‘Ons’ Lieve Heer

                              op Solder’, Museum Amstelkring, Amsterdam, n.a.v. het boek Lives of the Anchoresses: The Rise of the

                              Urban Trecluse in Medieval Europe’ van Anneke Mulder-Bakker over kluizenaressen in de Middeleeuwen

                              www.verborgenvrouwen.nl 3

  2005 – 2008        Curator/researcher/projectleider interdisciplinair kunst & wetenschap project CO-OPs.Interterritoriale

                              verkenningen in kunst en wetenschap, i.o.v. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

                              (NWO), Den Haag. Interdisciplinair onderzoeksproject, waarin duo’s kunstenaars en wetenschappers

                              intensief samenwerken en gezamenlijk gezocht werd naar nieuwe verschijningsvormen tussen kunst en

                              wetenschap. Publieksmomenten in diverse ‘laboratoria’ in Nederland (bijv. Observatorium, Utrecht, F.C.

                              Donders Centre, Nijmegen) + MID-manifestatie in BAK en de ‘Sonnenborgh’/ Universiteitsmuseum i.s.m.

                              het Centraal Museum te Utrecht maart t/m eind juni 2007

                              Eindpresentatie in Scheltema, Centrum voor Actuele Kunst van Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden

                              29 november 2007 t/m 20 januari 2008. www.co-ops.nl 4

  2001 – 2006        Voorzitter Commissie Basissubsidies, Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

                              (Fonds BKVB), Amsterdam

  2005                    Curator The past feeds the future, 10 jaar Sandberg Instituut Vrije Vormgeving, installaties van 25

                              deelnemers op diverse plaatsen in het Museum ‘Ons’ Lieve Heer op Solder’, Museum Amstelkring,

                              Amsterdam. I.s.m. Marjan Unger (voormalig directeur Sandberg Vrije Vormgeving)

  2003 – 2005        Curator Nederland voor project ‘Gemine Muse 2004’: jonge kunstenaars in confrontatie met oude kunst

                              verspreid over een 20-tal Italiaanse musea. Organisatie ‘Big Torino’, Turijn; Italië

  2002 – 2004        Concept en projectorganisatie Het Eeuwige Lichaam, tentoonstelling en manifestatie i.s.m. het

                              KNIR, in het kader van haar eeuwfeest, en verder i.s.m. met de Deutsche Akademie in Rom 

                              ‘Villa Massimo’, ‘Istituto Italiano per i Paesi Bassi’, Amsterdam, Universiteitsmuseum en museum

                              Catharijneconvent, Utrecht. Door middel van de collectie van het Catharijneconvent is een samenwerking

                              bewerkstelligd tussen 12 beeldend kunstenaars en 11 wetenschappers uit Nederland, Duitsland en Italië 5

  .

  .

                           1. In samenwerking met Gert-Jan Burgers (hoogleraar Erfgoed studies VU/directeur CLUE+), Bill Wei (dr. Senior conservatiewetenschapper,

                                      Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), Amsterdam/Amersfoort, Caterina Rossetti (archeoloog van) en Francesca Mazzà (hoofd comminicatie

                                      van het Parco Regionale dell’Appia Antica), Dario Evola (professor Aesthetics and coordinator of Cultural Heritage, Accademia di Belle Arti

                                      Roma), en Daniela de Paulis (onafhankelijk artist/ researcher).

                                  2. In samenwerking met Peter Mergelsberg (directeur Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied(SOME)) en de partners Natuur

                                      Historisch Museum (NHMM), Centre Céramique (CC), Universiteit Maastricht (Science Program) en Natuurmonumenten

                                  3. Samenwerkingsproject met Anneke Mulder-Bakker (historica middeleeuwse geschiedenis RUG en Leiden) en Judikje Kiers, directeur

                                      Amsterdam Museum, voormalig directeur Museum ‘Ons’ Lieve Heer op Solder’, Museum Amstelkring, Amsterdam

                                  4. In samenwerking met Rob Zwijnenberg (hoogleraar in de kunstgeschiedenis in relatie tot de ontwikkeling van natuurwetenschap en

                                      technologie aan de universiteiten Leiden en Maastricht) en Kitty Zijlmans (hoogleraar kunstgeschiedenis van de Nieuwste Tijd, Universiteit

                                      Leiden)

                                  5. Samenwerkingsproject met Catrien Santing (hoogleraar middeleeuwse geschiedenis, RUG)