Built with Berta.me

 1. OPLEIDINGEN

  1979 – 1984        Academie Beeldende Kunsten, 1e Graad tekenen/ kunstgeschiedenis, Maastricht (19-6-1984)

  1984 – 1986        Jan van Eyck Academie, postinitiële instelling, schilderen, Maastricht (19-6-1986)

  2001 – 2002        Management Culturele Instellingen (MCI), postacademische éénjarige opleiding Centrum voor

                              Kunst & Media Management, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

  2009 – 2013        PhD promotietraject aan de Academie der Kunsten, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit  

                              Leiden, www.phdarts.eu

  2013                    Promotie 17 oktober, Academiegebouw, Leiden (samen met de tentoonstelling/installatie The Once and

                              Future House in de Oude Universiteitsbibliotheek (Oude UB), Leiden)

   

  WERKZAAMHEDEN

  2016 - 2018        Curator/senior researcher interdisciplinair kunst- en onderzoekproject 'OVERGANGSZONE',

                              i.s.m. Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME), Centre Ceramique en het

                              Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK), Maastricht, www.overgangszone.nl

  2017                    Curator/projectleider tentoonstelling ‘PIONEERS’, parallelproject van   

                              ‘OVERGANGSZONE’, i.s.m. het Provinciehuis & het Regionaal Historisch Centrum

                              Limburg (RHCL) en de Van Eyck Academie, Maastricht, www.overgangszone.nl/pioneers/

  2016 - 2017        Docent Artistic Research MA POLIS, Academy of Fine Arts & Design (MaFAD), Maastricht

  2015 - 2016        Postdoc binnen het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK), Arts Faculty

                              Maastricht, Zuyd Hogeschool

  2014                    Curator/organisator/moderator congres Foreign artists in Rome. The international discourse of the

                              Prix de Rome, past and present, i.o.v. het Mondriaan Fonds en i.s.m. het Nederlands Instituut Rome

                              (KNIR) en de Nederlandse Ambassade Rome

  2008 – heden       Docent Artistic Research BAFA, MaFAD, Maastricht

  2007 – 2009        Curator/organisator interdisciplinair kunstproject Ophelia. Sehnsucht, melancholie en

                              doodsverlangen, Stichting In Principio i.s.m. MMKA en culturele instellingen, Arnhem

  2008 - heden       Docent Artistic Research BA, MaFAD, Maastricht

  2005 – 2008        Curator/organisator interdisciplinair kunst & wetenschap project CO-OPs. Interterritoriale

                              verkenningen in kunst en wetenschap, i.o.v. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

                              Onderzoek (NWO), Den Haag