Built with Berta.me

 1. PROJECTORGANISATIE en CURATORSCHAP

  2015 - 2017         Concept, organisatie en begeleiding kunst- en onderzoeksproject 'OVERGANGSZONE',

                               i.s.m. Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME), Centre Ceramique en het

                               Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK), Maastricht. Het ENCI-gebied

                               in transformtie als plaats en onderwerp voor onderzoek door beeldend kunstenaars i.s.m.

                               belangenpartijen binnen SOME: www.overgangszone.nl

  2016 – 2017         Concept en projectorganisatie ‘PIONEERS’, parallelproject aan

                               ‘OVERGANSZONE’: thema-tentoonstelling over de fascinatie voor ontdekken

                               en opgraven i.k.v. het EAA-congres, Regionaal Historisch Centrum Limburg

                               (RHCL) & Provinciehuis, Maastricht. I.s.m. A. Himmelreich, conservator

                               Provinciehuis en de Van Eyck Academie, Maastricht

  2014                     Concept, organisatie en moderering congres Foreign artists in Rome. The international

                               discourse of the Prix de Rome, past and present, i.o.v. het Mondriaan Fonds en i.s.m. het

                               Nederlands Instituut Rome (KNIR) en de Nederlandse Ambassade Rome. Congres r.o. de

                               comeback van de Nederlandse ‘Prix de Rome’ in Rome, i.r.t. het internationale discours van

                               kunst en onderzoek in de buitenlandse residenties/ instituten in Rome, KNIR 16 december

  2007 – 2009         Concept en organisatie Ophelia. Sehnsucht, melancholie en doodsverlangen, tentoonstelling

                               van internationale kunstenaars, congres en manifestatie (diverse interdisciplinaire

                               programma’s op het gebied van dans, theater, literatuur en wetenschap) met de figuur Ophelia

                               als uitgangspunt van onderzoek binnen een aantal subthema’s zoals: onschuld en lust/

                               sublimatie van de natuur/ dreiging van de natuur/ liefde en dood/ schoonheid en dood/

                               sublimatie van de dood. Start: in het Museum voor Moderne Kunst Arnhem

                               (MMKA): 21 februari – 10 mei 2009; www.ophelia.nl   (1)

  2007                     Concept en organisatie Verborgen Vrouwen, tentoonstellingsproject in Museum ‘Ons’ Lieve

                               Heer op Solder’, Museum Amstelkring, Amsterdam, n.a.v. het boek Lives of the Anchoresses:

                               The Rise of the Urban Trecluse in Medieval Europe’ van Anneke Mulder-Bakker over

                               kluizenaressen in de Middeleeuwen; www.verborgenvrouwen.nl   (2)

  2005 – 2008         Concept en organisatie CO-OPs. Interterritoriale verkenningen in kunst en wetenschap.

                               Interdisciplinair onderzoeksproject dat nauwe samenwerking tussen kunstenaars en

                               wetenschappers beoogt en naar nieuwe verschijningsvormen zoekt tussen kunst en

                               wetenschap. Publieksmomenten in diverse ‘laboratoria’ in Nederland (zoals het

                               Observatorium, Utrecht, F.C.Donders Centre, Nijmegen) + Mid-manifestatie in

                               BAK en de ‘Sonnenborgh’/ Universiteitsmuseum i.s.m. het Centraal Museum te

                               Utrecht (maart t/m eind juni 07) + eindpresentatie in Scheltema, Centrum voor

                               Actuele Kunst van Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden (29 nov. 07 t/m 20

                               jan. 08), onder auspiciën van het NWO/GW (Den Haag); www.co-ops.nl   (3)

   

   

   

  1) Samenwerkingsproject met Flos Wildschut (co-curator)

  2) Samenwerkingsproject met Anneke Mulder-Bakker (historica Middeleeuwse geschiedenis RUG en Leiden) en

      Judikje Kiers, voormalig directeur Museum ‘Ons’ Lieve Heer op Solder’, Museum Amstelkring, Amsterdam

  3) In samenwerking met Rob Zwijnenberg (hoogleraar in de kunstgeschiedenis in relatie tot de ontwikkeling van

      natuurwetenschap en technologie aan de universiteiten Leiden en Maastricht) en Kitty Zijlmans (hoogleraar

      kunstgeschiedenis van de Nieuwste Tijd, Universiteit Leiden)